EEG-1000

Adem en wetenschap (vrij)

Er zijn vele wonderbaarlijke claims over wat adem allemaal kan doen. De markt wordt overspoeld met boeken en lessen die beweren dat ‘ademwerk’ kan helpen bij geestelijke en lichamelijke gezondheid, slaap en betere prestaties.

De meeste mensen halen ongeveer 20.000 ademhalingen per dag zonder nadenken, laat staan instructie. Dus hoe kan het dat ademwerk een lange lijst van fysieke en mentale gezondheidsvoordelen heeft? Of is het gewoon een lading hete lucht?

Maar wat zegt de wetenschap?

Astma
Er is een goede hoeveelheid bewijs dat ademoefeningen astma patiënten kunnen helpen. Veertig patiënten met bronchiale astma namen deel aan deze studie, hun leeftijd varieerde van 30 tot 50 jaar. Ze werden verdeeld in twee gelijke groepen, groep (A) kreeg Buteyko-adem techniek en de medicijnen voorgeschreven door de arts, terwijl groep (B) geen fysiotherapieprogramma uitvoerde alleen hun medicijnen kregen voorgeschreven door de arts. Het programma duurde 6 weken (2 sessies per week, behalve dat de 1e week die uit 4 sessies bestond). De resultaten van deze studie onthulde een significante afname van de dagelijkse astmasymptomen in groep (A), terwijl er onbeduidende veranderingen waren in groep (B). (lees het onderzoek)

COPD
In totaal werden 13 studies geïncludeerd, met in totaal 998 proefpersonen. De resultaten waren vergeleken met de controlegroep significant. De COPD patienten die adem oefeningen hadden gedaan hadden minder last van kortademigheid en benauwdheid en de kwaliteit van leven verbeterde bij deze patiënten met COPD. In het onderzoek vond men ademspierkracht en inspanningscapaciteit dat groter was dan de controle groep (lees het onderzoek)

Stress
Uit een in 2017 gepubliceerde studie bleek dat een groep van 20 in Peking gevestigde IT-medewerkers lagere niveaus van het stresshormoon cortisol in hun speeksel hadden na acht weken diepe, diafragma-ademhalingssessies – een verandering die niet werd gezien in een controlegroep. (lees het onderzoek)

Italiaanse onderzoekers die 15 eerdere onderzoeken hebben beoordeeld, ontdekten dat het vertragen van de ademhaling een korte termijnstijging van de hartslagvariabiliteit (HRV), meer comfort en ontspanning en verminderde angst bevorderde.

In een onderzoek van de Universiteit van Arizona werd ademenoefeningen vergeleken met een workshop van stressmanagement (met andere woorden, hoe je je gedachten over stress kunt veranderen). Na de workshop was er weinig verandering in de groep die de cognitieve workshop had voltooid. Er bleef een verhoogde ademhaling en hartslag, zoals verwacht. Daarentegen bleef de adem-groep stabiel op het gebied van ademhaling en hartslag. Het bijzondere was dat de effecten drie maanden later nog gemeten werden! (lees het onderzoek)

Pijn management
Ademoefeningen worden ook gebruikt om pijn te beheersen. Er is onderzoek gedaan onder 48 gezonde vrijwilligers die gevraagd werden om vier adem patronen te testen. Tijdens de presentatie van elk ademhalingspatroon ontvingen de deelnemers pijnlijke warmtestimuli van 3 verschillende temperaturen en beoordeelden ze elke stimulus op pijnintensiteit. Ademhaling, hartslag en bloeddruk werden geregistreerd. Het bleek dat pijn minder was wanneer de inademing sneller is dan de uitademing. Wat nu de onderliggende mechanismen zijn moet nog worden opgehelderd. (lees het onderzoek)

Een kleine studie uit Turkije in 2004 betreft 40 willekeurige vrouwen die gingen bevallen. Hierbij werd een combinatie van ontspanning en ademoefeningen gedaan en aanvullende ondersteuning van massage door de verpleegkundigen. In deze studie moedigden ze een langzame, diepe ademhaling aan in de vroege fase van de bevalling en een snellere, oppervlakkige ademhaling tijdens de actieve fase van de bevalling (puffen). Ze ontdekten dat deze ontspanningsinterventie de ervaren pijnintensiteit van vrouwen significant verlaagde, zowel bij twee centimeter als bij vier, zes, acht en tien centimeter ontsluiting. Ze ontdekten ook dat mensen die de ontspanningsinterventie kregen toegewezen, meer tevreden waren met hun pijnverlichting tijdens de geboorte. (lees het onderzoek)

Hart & Bloedvaten
Resultaat vanuit zes onderzoeken met 269 proefpersonen, waarbij de duur van de proef varieerde van 2 weken tot 6 maanden. De proefpersonen kregen dagelijks langzame ademoefeningen. De wetenschappers zagen een gemiddelde verandering, de hartslag en bloedruk verlaagde. Langzame ademoefeningen kunnen zeker een korte verlaging van Bloedruk vertonen maar geen langdurige verlaging. Studies over de lange termijn veranderingen moeten nog onderzocht worden, dus de jury is er nog niet uit.” (lees het onderzoek)

De Italiaanse arts Luciano Bernardi heeft aangetoond dat adembeheersingstraining patiënten met chronisch hartfalen hielp om hun ademhalingsfrequentie aanzienlijk te verlagen. Een maand na het onderzoek waren de voordelen nog steeds aanwezig en ze ontdekten dat de meesten de praktijk van langzaam ademen hadden voortgezet in hun dagelijks leven. “Net als bij elke andere training, behoudt u de voordelen als u ermee doorgaat, en als u na een tijdje stopt, verliest u ze.” ., zegt Bernardi. (lees het onderzoek)

Adem Cursus Test Lopen Rennen
107805970_m-800W2

Immuun Systeem
Een onderzoek met Wim Hof “Ice man” en zijn methode stonden de laatste jaren centraal in veel wetenschappelijke studies. Wetenschappers hebben veel voordelen gevonden die verband houden met de Wim Hof-methode, waaronder het versterken van de immuunrespons en een positieve invloed op de hormoonspiegels. Tijdens één onderzoek werden proefpersonen die waren getraind in de Wim Hof-methode en controlepersonen geïnjecteerd met een ziektekiem (Ecolie bacterie) en gecontroleerd op symptomen. In vergelijking met de controlegroep vertoonden aanhangers van de Wim Hof-methode een sterkere immuunrespons en minder symptomen gerelateerd aan de ziekteverwekker. (lees het onderzoek)

Covid19
Deze pre-post-test studie rekruteerde 110 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met COVID-19. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar en ruim 70% van de patiënten waren mannen. Alle patiënten kregen gestandaardiseerde zorg en van de 110 patiënten kregen 65 patiënten ademoefeningen. Beide groepen werden getest op zuurstofsaturatie (SpO2), ademhalingsfrequentie (ademhalingen/minuut), hartslag (slagen/minuut) en zuurstoftherapiebehoefte. De groep die ademoefeningen had gekregen was duidelijk verbeterd en dit merkte men ook in de opnamedagen. De groep die geen ademoefeningen had gehad verbleef 14,6 dagen in het ziekenhuis, de adem groep 7,1 dagen. Dit onderzoek en de resultaten moeten als voorlopig worden beschouwd totdat ze worden gerepliceerd in grotere onderzoeken en in verschillende instellingen. (lees het onderzoek)

Hersenen
Onderzoekers van het Trinity College Institute of Neuroscience en het Global Brain Health Institute ontdekten dat gecontroleerde ademhaling de niveaus van noradrenaline beïnvloedt, een natuurlijke chemische boodschapper in de hersenen. Noradrenaline komt vrij in de bloedbaan wanneer u nieuwsgierig, gefocust of emotioneel opgewonden bent. Het verbetert uw aandacht voor detail en verbetert de algehele gezondheid van de hersenen door de groei van nieuwe neurale verbindingen te bevorderen. (lees het onderzoek)

Prestatie
Er zijn veel onderzoeken op het gebied van sportprestatie en adem.

Uit grootschalig onderzoek in 2011, aan de Universiteit van Portsmouth, onderzochten ze 12 hardlopers gedurende een periode van zes weken en ontdekten dat atleten die ademhalingsoefeningen als onderdeel van hun training hadden opgenomen, hun tijd met 5-12 procent hadden verbeterd. (lees het onderzoek)

Een studie gepubliceerd in het European Journal of Sports Science (2018). Deze studie betrof 21 rugbyspelers die zeven sprinttrainingen voltooiden gedurende een periode van vier weken, waarvan de helft van de rugbyspelers de sprints deed terwijl ze hun adem inhielden tijdens de sprints. Tegen het einde hadden de adem vast houders het aantal sprints dat ze tijdens een testsessie konden voltooien verhoogd van 9 naar 15, terwijl degenen die normaal ademden geen significante verbetering vertoonden. (lees het onderzoek)

Conclusie
Wetenschappelijk onderzoek bewijst met de onderzoeken die zijn uitgevoerd dat de claims die worden gedaan mogelijk zijn of juist niet. Niet dat alle onderzoeken sluitend zijn. Het kan door andere onderzoeken, die het onderzoek anders benaderen, tegengesproken worden of bevestigd. Het kost soms ook tijd voordat de wetenschap de methodes en de apparatuur heeft om te kunnen meten wat er werkelijk gebeurt. In deze tijd kan de wetenschap veel, echter er zijn ook nog dingen die buiten het zicht veld vallen van de moderne wetenschap. We groeien allemaal en zo ook de wetenschap. Er zijn veel onderzoeken die je kunt vinden op het web, en dit is een korte samenvatting van enkele onderzoeken.

Person Arend Scheefb

Arend Dubbelboer

Arend Dubbelboer traint sinds 1980 krijgskunsten en heeft in zijn krijgskunst carrière vele verschillende krijgskunsten en vechtsporten beoefend. In 1990 is Arend begonnen met Aikido bij Aalt Aalten die Arend op het pad zette van krijgskunst in het dagelijks leven. In 1996 richtte Arend het bedrijf Aiki Management op en begon krijgskunst lessen te geven aan particulieren en het bedrijfsleven. In 2004 kwam Arend in aanraking met het Systema en beoefent Systema bij Mikhail Ryabko en Vladimir Vasiliev.

Reviews van deelnemers

Gemiddelde beoordeling
0
0stemmen
    Showing 0 reviews

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bedankt voor het indienen van uw reactie!