Disclaimer / Niet-aansprakelijkheidsverklaring van Aiki Management (Kya.training)

Deelname aan trainingen en of proefles op lokatie en of online georganiseerd door Aiki Management (breatherelaxmove.nl)

Belofte van goed gedrag

Als deelnemer aan de proefles / training en of ouder / voogd van de deelnemer(s) begrijp ik dat ik de verantwoordelijkheid draag om de instructeur(s), deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers met respect en volgens de geldende ethiek te bejegenen. Dit geldt niet alleen tijdens de training zelf, maar ook tijdens de reis van en naar de trainingslocatie.

• Ik volg en ben bekend met de training Systema / Breathing & Movement / Aikido. Ik beloof nauwkeurig de veiligheidsaanwijzingen van de instructeur(s) en andere meerderen op te volgen.

• Ik onthoud me van iedere uiting van oprecht geweld, agressief dan wel anderzijds respectloos gedrag jegens instructeur(s), deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers.

• Ik aanvaard dat het niet naleven van de bovengenoemde gedragsregels en beloftes tot gevolg kan hebben dat ik word verwijderd van de training en van het trainingsterrein.

Aansprakelijkheid

• Ik verklaar als deelnemer en of ouder / voogd aan de proefles / training op locatie en of online dat ik vrijwillig en op eigen verzoek deelneem aan de activiteiten van deze training.

• Ik verklaar dat ik volledig onderken dat ik deelneem en of mijn kind deelneemt aan een full contact krijgskunst en dat er dientengevolge tijdens het evenement /training gevechtssituaties beoefend worden waarbij handelingen zoals slagen, trappen, verwurgingen, pakkingen, gewrichtsklemmen, het hanteren van trainingswapens, het toepassen van kracht en het inzetten van lichaamsgewicht kunnen worden toegepast die bij verkeerde uitvoering kunnen leiden tot lichamelijk letsel inclusief blijvende invaliditeit of overlijden. Dergelijk letsel kan ten gevolge zijn van mijn eigen handelen of nalatigheid, dan wel van handelen of nalatigheid van anderen.

• Ik verklaar dat ik alle verantwoordelijkheid aanvaard voor dergelijk letsel veroorzaakt door mijn eigen handelen of nalatigheid.

• Met betrekking tot schade en lichamelijk letsel voortgekomen tijdens mijn deelname aan de proefles / training vrijwaar ik de deelnemende instructeurs, deelnemers, gastheren, de verenigingen aan welke zij zich verbinden, alsmede hun bestuurders, directeuren en vertegenwoordigers, evenals andere werknemers en vrijwilligers van de proefles / training en interne medische hulpverleners, zowel de eigenaar, verhuurder en huurder van het pand waar het evenement / training plaatsvindt van elke vorm van rechtsvervolging en schadevordering.

• De organisatie heeft het recht te filmen, fotograferen, audio en visuele opnames te maken. Deze foto’s en opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden. Dit betekent dat de bezoekers van de proefles / training hierop te zien/horen zijn. Bij betreding van de training locatie verklaart de bezoeker hiermee akkoord te gaan zonder hiervoor een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) op te eisen.

Door deze disclaimer / Niet-aansprakelijkheidsverklaring uit vrije wil te accepteren, onderkennende welke rechten ik hiermee opgeef. Ik ben bekend met de risico’s en voorwaarden die er bestaan c.q. gelden wanneer ik deelneem en of mijn kind deelneemt aan de proefles / training op loctie en of online.